Srbija bunar

You are here:
Грешка
  • XML Parsing Error at 1:351. Error 9: Invalid character

1. Rotaciono buenje - direktna cirkulacija

Buenje se vri direktnim na?inom ispiranja sa vodom ili bentonitskom isplakom u zavisnosti od geoloke sredine

Radimo sve pre?nike do 600 m dubine

2. Rotaciono buenje - reversno

Buenje se vri indirektnom cirkulacijom radnog fluida

Primenjuje se za buenje bunara ve?ih pre?nika

Raspolaemo sa alatima za buenje pre?nika do 1000 mm

3. Udarno-rotaciono buenje

Najefikasnije i najbre buenje tvrdih stenskih formacija

Radimo sve pre?nike do 600 m dubine