Srbija bunar

You are here:

Vrste bušenja

 

1. Rotaciono bušenje - direktna cirkulacija

Bušenje se vrši direktnim načinom ispiranja sa vodom ili bentonitskom isplakom u zavisnosti od geološke sredine

Radimo sve prečnike do 600 m dubine

2. Rotaciono bušenje - reversno

Bušenje se vrši indirektnom cirkulacijom radnog fluida

Primenjuje se za bušenje bunara većih prečnika

Raspolažemo sa alatima za bušenje prečnika do 1000 mm

 

3. Udarno-rotaciono bušenje

Najefikasnije i najbrže bušenje tvrdih stenskih formacija

Radimo sve prečnike do 600 m dubine